Գրքեր

110 of 24 items

Դերեկ Պրինս. «Ամուսնությունը խորհուրդ է»

by admin

Դերեկ Պրինս. «Ամուսնությունը խորհուրդ է» «Ամուսնական ուխտ» գրքից Եփեսացիների ուղերձի 5:22-32-ում Պողոսը բացատրում է ամուսնության քրիստոնեական տեսակետը։ Նա իր խոսքը վերջացնում է հետևյալ կերպ. «Այս խորհուրդը մեծ է…»։ Այսպիսով, նա ընդունում է, որ ամուսնությունը խորհուրդ է։ Պողոսի ժամանակներում խորհուրդ կամ միստերիա բառն ավելի յուրահատուկ իմաստ է ունեցել, քան այսօր։ Այդ ժամանակ այն կրոնական նշանակություն է […]

ՏԵՐԸ` ՄԵՐ ԲԺԻՇԿԸ

by admin

ՏԵՐԸ` ՄԵՐ ԲԺԻՇԿԸ («Զորություն անվան մեջ» գրքից) Ես եմ Տերը (Եհովան)` քո բժիշկը Այս անունն առաջին անգամ հանդիպում է Ելից 15 գլխում, որն անմիջական կապ ունի Եգիպտոսից հրեաների ազատագրության փորձառությանը: Նրանց նոր էին անցել Կարմիր ծովը և ճանապարհ էին ընկել անապատի մեջ: «Եվ Մովսեսը Իսրայելին Կարմիր ծովից ճանապարհ հանեց, և նրանք Սուրի անապատը եկան և […]

Դերեկ Պրինս. «ԶՈՀԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՐԿՐՊԱԳՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆ Է»

by admin

ԶՈՀԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՐԿՐՊԱԳՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆ Է (հատված «Աստծո ծրագիրը ձեր ֆինանսների համար» գ) Աստված ցանկանում է, որ մենք մեր փողերին նայենք որպես սուրբ բանի, մի բան, որը կարելի է զոհել Նրան, և որ առանց այս զոհաբերության մեր երկրպագությունը լիարժեք չի լինի: Մենք կսկսենք հինկտակարանյան օրինակներից: Ելից 23:14-15-ում Աստված հրահանգում է, որ Իսրայելի բոլոր տղամարդիկ տարվա մեջ երեք […]

ՈՒՐԱՆԱԼՈՎ ՄԵՐ ԱՆՁԸ

by admin

ՈՒՐԱՆԱԼՈՎ ՄԵՐ ԱՆՁԸ Պողոսն ասում է. «Մենք չպետք է միայն մեր անձին հաճելի լինենք»։ Գիտե՞ք, թե ես ինչ եմ սովորել։ Ես հասկացել եմ, որ երբ ամեն անգամ մի արդյունավետ բան եմ անում Աստծո համար, որն ընդունելի է Իրեն, այն անում եմ՝ չհաճեցնելով իմ անձը։ Ես բացահայտել եմ այս անփոփոխ կանոնը. ամեն անգամ, երբ ինքս ինձ […]

ՏԵՐԸ` ՄԵՐ ՀՈՎԻՎԸ

by admin

ՏԵՐԸ` ՄԵՐ ՀՈՎԻՎԸ (հատված` «Զորություն անվան մեջ» գրքից ) Մենք այժմ կդիտարկենք ուխտի հետ կապված Աստծո անուններից հինգերորդը` ՏԵՐԸ` մեր հովիվը: Այս անվան համար ես կանդրադառնամ Աստվածաշնչի ամենահայտնի հատվածներից մեկնի` սամղոս 23-ին, որը հաճախ կոչվում է «Հովվի սաղմոս»: Եկե՛ք հաջորդականությամբ ուսումնասիրենք այս սաղմոսի խոսքերը: Հովիվը հոգում է բոլոր կարիքները «ՏԵՐՆ իմ հովիվն է, ես ոչնչի […]

Դերեկ Պրինս. «ԵՍ ՏԵՍԵԼ ԵՄ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԿԵՐՏՎԵԼԸ ԱՂՈԹՔԻ ԶՈՐՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ»

by admin

ԵՍ ՏԵՍԵԼ ԵՄ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԿԵՐՏՎԵԼԸ ԱՂՈԹՔԻ ԶՈՐՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ (Հատված՝ «Կերտել պատմությունը ծոմի և աղոթքի միջոցով» գրքից) Ինձ համար պատմության ընթացքի վրա ազդող աղոթքի զորությունն ուղղակի վերացական մի տեսություն չէ: Ես շատ անգամ եմ տեսել դրա դրսևորումը: Այս գլխում ես կպատմեմ չորս դեպքերի մասին: Որպեսզի այս օրինակները համոզիչ հնչեն, ես այնպիսի դեպքեր եմ ընտրել, որոնց մեջ […]

ՄԵՐ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԴԻՐՔԸ ԵՐԿՐՊԱԳՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ

by admin

ՄԵՐ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԴԻՐՔԸ ԵՐԿՐՊԱԳՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ («Մուտք գործելով Աստծո ներկայության մեջ» գրքից) Դերեկ Պրինս Գոյություն չունի քարացած երկրպագություն: Չկա այնպիսի մի երկրպագություն, որին չարձագանքի մեր մարմինը: Երկրպագությունը շարունակական ակտիվ գործողություն է: Ես արտոնություն եմ ունեցել կարդալ Աստվածաշունչը թե՛ Եբրայերեն (Հին Կտակարանը) և թե՛ հուներեն (Նոր Կտակարանը) լեզուներով: Որոշ ժամանակ առաջ ես որոշեցի ուսումնասիրել այն բառերը, որոնք […]

Դերեկ Պրինս. «Զիջելու պատրաստ»

by admin

Դերեկ Պրինս. «Զիջելու պատրաստ» Հատված «Զիջելու շնորհքը» գրքից Ես ցանկանում եմ դիտարկել զիջելու որոշ օրինակներ՝ սկսած 3-րդ Թագավորաց 3-րդ գլխից։ Այս գլխի առաջին հատվածում Աստված Սողոմոնին երազում հայտնվում և ասում է. «Խնդրի՛ր, թե քեզ ի՞նչ տամ»։ Բավականին դժվար դրության մեջ ես հայտնվում, երբ Աստված հանկարծ հարցնում է. «Ի՞նչ ես հիմա ուզում։ Ասա՛ և ես քեզ […]

Դերեկ Պրինս. «Դուք եք երկրի աղը» 2

by admin

Դերեկ Պրինս. «Դուք եք երկրի աղը» 2 Աղը կանխում է նեխումը (հատված «Կերտել պատմությունը ծոմի և աղոթքի միջոցով» գրքից) Սննդի առումով աղի երկրորդ դերը քայքայման կանխումն է: Այն ժամանակներում, երբ արհեստական սառեցման եղանակը դեռ չկար, նավաստիները, որոնք երկար ճամփորդության համար մսի պաշար էին վերցնում, քայքայման դեմ աղ էին օգտագործում: Միսը սկսում էր քայքայվել, երբ նրանք […]

Դերեկ Պրինս. «Դուք եք երկրի աղը»

by admin

Դերեկ Պրինս. «Դուք եք երկրի աղը» Մատթեոս 5:13 (մաս 1) Հիսուսը խոսում է իր բոլոր աշակերտների` մեզ հետ` նրանց հետ, ովքեր ընդունում են իր ուսմունքի ճշմարտությունը: Մեր ներկայությունը երկրի վրա նա համեմատում է աղի հետ: Այս խոսքն իմաստավորվում է այն ժամանակ, երբ հասկանում ենք սննդի մեջ աղի օգտագործման երկու հատկությունները: Աղը համ է տալիս Առաջին […]