Posts from August 7, 2020

2 Items

ԱՐԴՅՈՔ ԾԽԵԼԸ ՄԵ՞ՂՔ Է

by admin

Արդյոք ծխելը մե՞ղք է Դերեկ Պրինս Աստվածաշունչը շատ հստակ սովորեցնում է, որ սատանայի իշխանությունից Հիսուս Քրիստոսի արյամբ փրկագնված քրիստոնյայի մարմինը Սուրբ Հոգու տաճար է, և դրա համար այն պետք է մաքրության և սրբության մեջ լինի: Այս առումով Պողոսն ասում է.   «Չգիտե՞ք, որ դուք Աստծո տաճար եք, և Աստծո Հոգին բնակվում է ձեր մեջ: Եթե […]

ՕԳՈՍՏՈՍԻ 7. «ՃԱՆԱՊԱՐՀ ԴԵՊԻ ՀԱՅՐԸ»

by admin

ՕԳՈՍՏՈՍԻ 7. «ՃԱՆԱՊԱՐՀ ԴԵՊԻ ՀԱՅՐԸ» Ես Սուրբ Հոգու միջոցով Աստծուն մոտենալու արտոնություն ունեմ Հորը մոտենալու ուրիշ ճանապարհ չկա, բայց միայն խաչյալ Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Աստծուն մոտենալու արտոնություն ունենք միայն Հիսուսի միջոցով և միայն մեկ Հոգով։ Միայն մեկ Հոգի կա, ով կարող է մարդկային էակներին մոտեցնել Հայր Աստծուն, և դա Սուրբ Հոգին է։ Նա էլ գործում […]