Posts from October 12, 2020

1 Item

ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 12. «ՀԱՎԱՏԱԼ ԵՎ ՄՏՆԵԼ»

by admin

ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 12. «ՀԱՎԱՏԱԼ ԵՎ ՄՏՆԵԼ» Զգուշանա՛նք, որ Քրիստոսի հանգիստը մտնելուց չուշանանք «Բայց մենք՝ հավատացյալներս, մտնում ենք այն հանգիստը, ինչպես ասաց (մեջբերում է 95-րդ սաղմոսից). «Քանի որ Իմ բարկությամբ երդվեցի, թե Իմ հանգիստը չպիտի մտնեն», թեև (Աստծո) գործերն աշխարհի սկզբից կատարվել էին, որովհետև մի տեղ յոթներորդ օրվա մասին այսպես է ասում. «Եվ Աստված յոթներորդ օրը հանգիստ […]