Posts from April 8, 2021

1 Item

ԱՊՐԻԼԻ 8. «ԽՈՒՍԱՓԵԼ ԱՆԵԾՔԻՑ»

by admin

ԱՊՐԻԼԻ 8. «ԽՈՒՍԱՓԵԼ ԱՆԵԾՔԻՑ» Հիսուսը պատժվեց, որ ես ներված լինեմ Անեծքից ազատվելու փնտրտուքի մեջ գլխավոր անհրածեշտ պայմաններից մեկն այն է, որ խոստովանես քո և նախնիներիդ գործած ցանկացած հայտնի մեղք, քանի որ հնարավոր է` քո նախնիների մեղքն է քեզ` որպես մեկը իրենց հետնորդներից, գցել անեծքի տակ: Չնայած նրան, որ դու մեղավոր չես նրանց մեղքի համար, սակայն […]