Posts from November 6, 2022

1 Item

ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 6. «ԱՌԱՋԱՆԱԼ ԴԵՊԻ ՀԱՍՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ»

by admin

ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 6. «ԱՌԱՋԱՆԱԼ ԴԵՊԻ ՀԱՍՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ» Ընթանանք դեպի հասունություն Այս առանձնահատուկ «Եկե՛ք» դրույթը բավականին համապատասխան է նորկտակարանյան հրեաներին, որովհետև նրանք այս դրույթին համահունչ չէին ապրում։ Նրանք իրենց հույսը դրել էին իրենց հատուկ առավելությունների վրա և դրանց մեջ հանգիստ էին գտել։ Նրանք բավականին անփույթ ու ծույլ էին դարձել. նրանք պարզապես ամեն բան ենթադրում էին։ «Դրա մասին շատ […]