Հաճախ մեր կյանքի անհաջողությունները չունեն որևէ տրամաբանական պատճառ: Մենք սկսում ենք պայքարել անհաջողությունների շղթայի դեմ, սակայն հասկանում ենք, որ կռիվ ենք տալիս ստվերների դեմ: Այս կարևոր ուսուցման մեջ Դերեկ Պրինսը բացահայտում է, որ մեր կյանքում եղած բազում անհաջողությունների արմատը գտնվում է անեծքի մեջ: Անեծքից ազատվելու կա մեկ և համընդհանուր լուծում. այն Հիսուսի խաչի վրա կատարված գործն է: Բացահայտեք, թե ինչպես ազատվել անեծքների հետապնդող ստվերներից` Աստվածաշնչի օգնությամբ: