«Հաղորդակցություն». Դերեկ Պրինս

«Բայց եթէ լոյսի մէջ ման գանք ինչպէս նա է լոյսի մէջ, հաղորդութիւն ունինք իրար հետ, եւ նորա Որդի Յիսուս Քրիստոսի արիւնը մեզ սրբում է ամեն մեղքից»։
1 Հովհ. 1:7
Հաղորդակցությունը աստվածային ներկայության վայր է։ Չկա կյանք առանց հաղորդակցության։ Եթե մենք հաղորդակցություն չունենք իրար հետ, սա վկայում է այն մասին, որ մենք չենք քայլում լույսի մեջ: Եվ եթե մենք չենք քայլում լույսի մեջ, հետևաբար չենք մաքրվում արյունով: Այսպիսով, մեր հոգևոր վիճակի թեստը սա է. արդյո՞ք մենք հաղորդակցության մեջ ենք միմյանց հետ: Հաղորդակցությունից դուրս լինելը նշանակում է դուրս լինել լույսից: Իսկ արյունը խավարի մեջ չի մաքրում:

Այս պարզ, բայց միաժամանակ կենսական կարևորություն ունեցող պատգամում, Դերեկը հայտնում է ճշմարիտ հաղորդակցության կարևորությունը։ Դիտե՛ք և բաժնեկցե՛ք։