«Գործածելով հոգևոր պարգևները» կոչվող դասընթացի ընթացքում Դերեկ Պրինսը ցույց է տալիս, թե ինչպես Սուրբ Հոգին հարուցյալ Քրիստոսով փոխադրվեց հավատացյալների մեջ, հեղվեց համբարձված Քրիստոսի միջոցով և դրսևորվեց ինը գերբնական պարգևների միջոցով: «Գործածելով հոգևոր պարգևները», մաս առաջին` «Ընդունի՛ր Սուրբ Հոգին»: