«Գործածելով հոգևոր պարգևները» կոչվող դասընթացի ընթացքում Դերեկ Պրինսը ցույց է տալիս, թե ինչպես Սուրբ Հոգին հարուցյալ Քրիստոսով փոխադրվեց հավատացյալների մեջ, հեղվեց` համբարձված Քրիստոսի միջոցով և դրսևորվեց ինը գերբնական պարգևների միջոցով: Եվ հիմա` «Գործածելով հոգևոր պարգևները», մաս երկրորդ` «Թարգմանություն և մարգարեություն»: