Արդյոք բոլոր հավատացյալները կարո՞ղ են գործածել Սուրբ Հոգու զորության և հայտնության պարգևները։Ինչպե՞ս են գործում հավատքի, հրաշագործությունների, բժշկությունների և այլ պարգևները։Այս զորավոր տեսանյութում Դերեկ Պրինսը պարզ և գործնական ձևով սովորեցնում է Սուրբ Հոգու պարգևները առօրյա կյանքում գործնական կիրառության մասին։ Այս ուսուցումը ձեզ կքաջալերի անձամբ փորձառել Սուրբ Հոգու զորության և հայտնության պարգևները։