Sermons tagged with ‘Ազատագրություն կախարդությունից’

1 Item

Նոր վիդոեուսուցում Դերեկ Պրինսից «Խաչը ոչնչացնում է կախարդությանը»

Ինչպե՞ս է կախարդությունը գործում եկեղեցում։ Ըստ Դերեկի այս ուսուցման, ահա այն հետևյալ կերպ է գործում. Կախարդությունը հայտնությունը փոխարինել է տեսությամբ։ Կախարդությունը կրթությամբ մի կողմ է հրել աշակերտությանը։ Կախարդությունը զանազանությունը փոխարինել է հոգեբանությամբ։ Կախարդությունը Սուրբ Հոգու գերբնական առաջնորդությունը փոխարինել է ծրագրգած նախագծերով։ Կախարդությունը գերբնական զորությունը փոխարինում է պերճախոսությամբ։ Կախարդությունը հավատքի քայլը փոխարինում է պատճառաբանությամբ։ Կախարդությունը սերը […]