Sermons tagged with ‘Սուրբ Հոգու պարգևներ’

2 Items

3. ”Զորության և հայտնության պարգևներ” ԳՈՐԾԱԾԵԼՈՎ ՀՈԳԵՎՈՐ ՊԱՐԳԵՎՆԵՐԸ

Արդյոք բոլոր հավատացյալները կարո՞ղ են գործածել Սուրբ Հոգու զորության և հայտնության պարգևները։Ինչպե՞ս են գործում հավատքի, հրաշագործությունների, բժշկությունների և այլ պարգևները։Այս զորավոր տեսանյութում Դերեկ Պրինսը պարզ և գործնական ձևով սովորեցնում է Սուրբ Հոգու պարգևները առօրյա կյանքում գործնական կիրառության մասին։ Այս ուսուցումը ձեզ կքաջալերի անձամբ փորձառել Սուրբ Հոգու զորության և հայտնության պարգևները։

Նոր պատգամ Դերեկ Պրինսից. «Ընդունի՛ր Սուրբ Հոգին»

«Գործածելով հոգևոր պարգևները» կոչվող դասընթացի ընթացքում Դերեկ Պրինսը ցույց է տալիս, թե ինչպես Սուրբ Հոգին հարուցյալ Քրիստոսով փոխադրվեց հավատացյալների մեջ, հեղվեց համբարձված Քրիստոսի միջոցով և դրսևորվեց ինը գերբնական պարգևների միջոցով: «Գործածելով հոգևոր պարգևները», մաս առաջին` «Ընդունի՛ր Սուրբ Հոգին»: