ԵՍԱՅԻԱ7
 • 1Եւ եղաւ Յուդայի թագաւոր՝ Ոզիայի որդի Յովաթամի որդի Աքազի օրերումը, որ Ասորիների Ռասին թագաւորը եւ Իսրայէլի թագաւոր՝ Ռովմելայի որդի Փակէէն վեր եկան Երուսաղէմ նորա հետ պատերազմելու. Բայց չ’կարողացան նորա հետ պատերազմ անել։
 • 2Եւ Դաւիթի տանը լուր տրուեցաւ ասելով թէ Ասորին բանակ է կազմել Եփրեմի հետ. Այն ժամանակ դողաց նորա սիրտը եւ նորա ժողովրդի սիրտը ինչպէս որ անտառի ծառերը դողում են քամիիցը։
 • 3Եւ Տէրն ասեց Եսայիային. Գնա մէկ Աքազին դիմաւորելու՝ դու եւ քո որդին Սէար-յասուբը՝ վերի աւազանի ջրմուղի ծայրը, թափիչի ագարակի ճանապարհի վերայ.
 • 4Եւ ասիր նորան. Զգոյշ եղիր որ հանդարտ լինիս, մի վախենար եւ սիրտդ չ’թուլանայ այս երկու ծուխ անող կիսայրեաց խանձողներից, բարկութիւնը բորբոքուած Ռասինից եւ Ասորեցիներից եւ Ռովմելայի որդիիցը։
 • 5Որովհետեւ Ասորին քո մասին չար խորհուրդ է արել, նաեւ Եփրեմն ու Ռովմելայի որդին, ասելով.
 • 6Վեր գնանք Յուդայի վերայ եւ ահաբեկ անենք նորան եւ նուաճենք նորան մեզ համար, եւ նորա մէջ թագաւոր դնենք Տաբէելի որդիին։
 • 7Այսպէս է ասում Եհովայ Տէրը. Պիտի չ’հաստատուի եւ չ’կատարուի այդ։
 • 8Որովհետեւ Ասորիների գլուխը Դամասկոսն է, եւ Դամասկոսի գլուխը՝ Ռասինը. Եւ դեռ մինչեւ վաթսունեւհինգ տարին Եփրեմը կ’ջնջուի ազգ լինելուց։
 • 9Եւ Եփրեմի գլուխն է Սամարիան, եւ Սամարիայի գլուխը՝ Ռովմելայի որդին. եթէ չ’հաւատաք, յիրաւի չէք մնալ։
 • 10Եւ Տէրը դարձեալ խօսեց Աքազի հետ ասելով.
 • 11Մի նշան խնդրիր քեզ համար քո Եհովայ Աստուածանից, կամ խոր անդունդումը, կամ վեր բարձունքումը։
 • 12Բայց Աքազն ասեց. Չեմ խնդրիլ, եւ Տիրոջը չեմ փորձիլ։
 • 13Նա էլ ասեց. Հիմա լսեցէք, ով Դաւիթի տունը, սա քի՞չ բան է ձեզ համար որ մարդկանց աշխատութիւն էք տալիս, որ Աստուծուն էլ էք աշխատութիւն տալիս.
 • 14Սորա համար Տէրն ինքը ձեզ նշան կ’տայ. ահա կոյսը կ’յղանայ եւ կ’ծնէ մի որդի, եւ նորա անունը կ’կանչէ Էմմանուէլ։
 • 15Նա կոգի եւ մեղր կ’ուտէ մինչեւ որ գիտենայ չարը մերժել եւ լաւը ընտրել։
 • 16Որովհետեւ մանուկը չարը մերժելը եւ բարին ընտրելը գիտենալուց առաջ կ’թողուի այն երկիրը որոնց երկու թագաւորների առաջը դու վախենում ես։
 • 17Տէրը քեզ վերայ եւ քո ժողովրդի վերայ եւ քո հօր տանը վերայ այնպիսի օրեր է բերելու, որ չեն եկած Եփրեմը Յուդայից հեռանալու օրից հետէ. Այսինքն Ասորեստանի թագաւորին։
 • 18Եւ կ’լինի այն օրը, որ Տէրը կ’սուլէ այն ճանճերին, որ Եգիպտոսի գետի եզերքումն են. Եւ այն մեղուներին որ Ասորեստանի երկրումն են.
 • 20Այն օրը Տէրը վարձած ածելիով՝ գետի այն կողմի Ասորեստանի թագաւորով կ’ածիլէ գլուխը եւ ոտքերի մազը, ու նաեւ մօրուքը կ’սափրէ։
 • 21Եւ այն օրը կ’լինի որ մէկ մարդ մէկ երինջ եւ երկու ոչխար կ’պահէ։
 • 22Եւ կ’լինի որ կաթը շատ շինելուց կոգի կ’ուտէ. Որովհետեւ կոգի եւ մեղր կ’ուտեն ամենքը որ մնացած կ’լինին երկրի մէջ։
 • 23Եւ այն օրը կ’լինի, որ ամեն մի տեղ ուր որ կար հազար որթ հազար արծաթի, ցախ եւ փուշ դարձած կ’լինի։
 • 24Նետերով ու աղեղներով կ’գնան այնտեղ, որովհետեւ բոլոր երկիրը ցախեր ու փուշեր դարձած կ’լինի։
 • 25Եւ բոլոր սարերը, որ բրիչով փորվում էին, չես կարողանալ գնալ այնտեղ՝ ցախի ու փուշի երկիւղի պատճառով. Եւ արջառների արօտ եւ խաշինքների կոխան կ’դառնայ։
← Ցանկ