ՍՈՓՈՆԻԱ3
 • 1Վա՜յ ապստամբին եւ պիղծին, հարստահարող քաղաքին։
 • 2Չ’լսեց ձայնին, խրատ չ’ընդունեց, Տիրոջը չ’ապաւինեց, իր Աստուծուն չ’մօտեցաւ։
 • 3Նորա իշխանները նորա մէջ մռնչող առիւծներ են, նորա դատաւորները երեկոյեան գայլեր են, որոնք մի բան չեն թողում առաւօտուայ համար։
 • 4Նորա մարգարէքը սնապարծ՝ խարդախ մարդիկ են, նորա քահանայքը պղծում են սրբարանը, բռնաբարում են օրէնքը։
 • 5Տէրը արդար է նորա մէջ, նա անօրէնութիւն չէ անում, առաւօտ առաւօտ նա ի լոյս է հանում իր իրաւունքը անխոնջ, բայց անիրաւը ամօթ չ’գիտէ։
 • 6Ազգերը ես բնաջինջ եմ արել, ամայացել են նորանց աշտարակները, անապատացրել եմ նորանց փողոցները, որ անցնող չ’կայ, աւերակ են դառել նորանց քաղաքները անմարդ եւ անբնակ։
 • 7Ասեցի. Միայն վախենայիր ինձանից՝ խրատ ընդունէիր. Եւ նորա բնակարանը բնաջինջ չի դառնալ, որքան էլ որ նորան պատժելու լինեմ։ Սակայն նորանք կանուխ վեր կացան եւ ապականեցին իրանց բոլոր արարքը։
 • 8Ուրեմն ինձ սպասեցէք, ասում է Տէրը, մինչեւ իմ որսի վեր կենալու օրը. Որովհետեւ իմ իրաւունքն է ազգերը ժողովել, թագաւորութիւնները հաւաքել, որ նորանց վերայ թափեմ իմ ցասումը՝ իմ բարկութեան բոլոր բորբոքումը. Որովհետեւ իմ նախանձի կրակովը պիտի սպառուի բոլոր երկիրը։
 • 9Որովհետեւ այն ժամանակ ժողովուրդների շրթունքները մաքուր շրթունքներ պիտի դարձնեմ, որ ամենքը կանչեն Տիրոջ անունը նորան համամտաբար ծառայելու համար։
 • 10Եթէովպիայի գետերի այն կողմից պիտի իմ երկրպագողները՝ իմ ցրուածների աղջիկը ինձ ընծայ բերեն։
 • 11Այն օրը պիտի չ’ամաչես քո բոլոր գործերիցը, որոնցով ինձ դէմ յանցանք արիր, որովհետեւ այն ժամանակ կ’հեռացնեմ քո միջից քո հպարտութեան զուարճութիւնները, եւ այլ եւս չես հպարտանալ միւսանգամ իմ սուրբ սարի վերայ։
 • 12Եւ քո միջումը պիտի մնացորդ թողեմ մի խոնարհ եւ աղքատ ժողովուրդ, եւ նորանք պիտի յուսան Տիրոջ անուանը։
 • 13Իսրայէլի մնացորդը անօրէնութիւն չեն անելու, եւ սուտ չեն խօսելու, եւ նորանց բերանումը խաբեբայութեան լեզու չի գտնուելու, որովհետեւ նորանք պիտի արածեն եւ մակաղեն, եւ վախեցնող չի լինիլ։
 • 14Ցնծա, ով Սիօնի աղջիկ, աղաղակիր, ով Իսրայէլ. Ուրախացիր ու զուարճացիր բոլոր սրտով, ով Երուսաղէմի աղջիկ։
 • 15Տէրը վեր առաւ քո դատաստանները. Նա վռնտել է քո թշնամիին, Իսրայէլի թագաւորը՝ Տէրը քո միջումն է, այլ եւս չարիք չես տեսնելու։
 • 16Այն օրը Երուսաղէմին պիտի ասուի. Մի վախենար. Ով Սիօն, ձեռքերդ չ’թուլանան։
 • 17Քո Տէր Աստուածը քո միջումը զօրաւոր է, նա փրկում է, նա պիտի ուրախանայ քեզ վերայ զուարճութեամբ, նա պիտի լռէ իր սիրովը, եւ պիտի ցնծայ քեզ վերայ խնդալով։
 • 18Հանդիսաւոր տօների մասին տրտմածներին պիտի ժողովեմ, նորանք քեզանից են. Նորանց վերայ բեռ է նախատինքը։
 • 19Ահա ես այն ժամանակ պիտի գործեմ քո բոլոր նեղիչների հետ, եւ կաղին պիտի ազատեմ, եւ աքսորուածին պիտի ժողովեմ, եւ նորանց գովասանք եւ անուանի պիտի անեմ, նորանց նախատինքի բոլոր երկրումը։
 • 20Այն ժամանակ ձեզ պիտի բերեմ, եւ այն ժամանակ ձեզ պիտի ժողովեմ. Որովհետեւ ձեզ անուանի եւ գովելի պիտի անեմ երկրի բոլոր ժողովուրդներումը, երբոր ետ կ’դարձնեմ ձեր գերութիւնը ձեր աչքի առաջին, ասում է Տէրը։
← Ցանկ