Բ ԿՈՐՆԹԱՑԻՍ2
 • 1Բայց ես այս որոշեցի ինձանում որ դարձեալ տրտմութիւնով չ’գամ ձեզ մօտ։
 • 2Որովհետեւ եթէ ես ձեզ տրտմեցնեմ, էլ ո՞վ է ինձ ուրախացնողը եթէ ոչ ինձանից տրտմողը։
 • 3Եւ հէնց այս գրեցի ձեզ, որ մի գուցէ ես եկած ժամանակը տրտմութիւն քաշեմ նորանցից որոնցից պէտք էր ինձ ուրախ լինիլ, վստահ լինելով ձեր ամենի վերայ, որ իմ ուրախութիւնն ձեր ամենինն է։
 • 4Որովհետեւ շատ նեղութիւնից սրտիս տագնապից գրեցի ձեզ շատ արտասուքով. ոչ թէ՝ որ տրտմիք, այլ որ իմ սէրը գիտենաք, որն ես առատօրէն ունիմ ձեզ վերայ։
 • 5Ապա եթէ մէկը տրտմեցրել է, ոչ թէ ինձ է տրտմեցրել, այլ փոքր ’ի շատէ, որ չ’ծանրացնեմ՝ ձեզ ամենիդ։
 • 6Բաւական է այնպիսի մարդին համար այն խրատը, որ շատերիցը եղաւ։
 • 7Այսուհետեւ ընդհակառակը՝ աւելի ներեցէք, եւ մխիթարեցէք. Մի գուցէ շատ սաստիկ տրտմութիւնից այնպիսին խեղդուի։
 • 8Սորա համար աղաչում եմ ձեզ, որ սէրը հաստատէք նորա վերայ։
 • 9Որովհետեւ նորա համար գրեցի էլ ձեզ, որ ձեզ փորձով գիտենամ, թէ արդեօք ամեն բանի մէջ հնազա՞նդ էք։
 • 10Բայց եթէ դուք մէկին մի բան ներէք, ես էլ. Որովհետեւ ես էլ եթէ մի բան ներեմ, որին որ ներում եմ՝ ձեզ համար է Քրիստոսի առաջին։
 • 11Որ սատանան մեզ զրկանք չ’անէ. Որ նորա խորհուրդներին անտեղեակ չենք։
 • 12Բայց երբոր ես հասայ Տրովադա Քրիստոսի աւետարանի համար, եւ դուռն ինձ համար բաց էր Տէրով,
 • 13Իմ հոգու մէջ հանգստութիւն չ’ունէի. Որ իմ Տիտոս եղբօրն այնտեղ չ’գտայ. Այլ նորանցից հրաժարելով գնացի Մակեդոնիա։
 • 14Բայց շնորհակալութիւն Աստուծուն՝ որ ամեն ժամանակ մեզ յաղթող է անում Քրիստոսումը եւ իր գիտութեան հոտը մեզանով յայտնվում է ամենայն տեղ։
 • 15Որովհետեւ մենք Քրիստոսի անուշ հոտն ենք Աստուծոյ առաջին, փրկուածների մէջ եւ կորածների մէջ։
 • 16Ոմանց համար մահուայ հոտ դէպի մահ. Եւ ոմանց համար կեանքի հոտ դէպի կեանք. եւ այս բաների համար ո՞վ բաւական կ’լինի։
 • 17Որովհետեւ շատերին պէս չենք, որ Աստուծոյ խօսքը խարդախում են. այլ ինչպէս պարզութիւնից, ինչպէս Աստուածանից՝ Աստուծոյ առաջին խօսում ենք Քրիստոսում։
← Ցանկ