ԹՎՈՑ35
 • 1Եւ Եհովան Մովաբի դաշտերումը Երիքովի դէմ Յորդանանի մօտ խօսեց Մովսէսի հետ ասելով.
 • 2Պատուիրիր Իսրայէլի որդկանցը որ իրանց ժառանգութեան կալուածքից Ղեւտացիներին բնակուելու քաղաքներ տան. Նաեւ քաղաքների բոլորքումն եղած արուարձանները Ղեւտացիներին տաք։
 • 3Եւ քաղաքները բնակութեան համար լինեն նորանց համար եւ արուարձանները նորանց արջառների համար, նորանց հօտերի եւ նորանց անասունների համար։
 • 4Եւ քաղաքների արուարձանները, որ Ղեւտացիներին էք տալու, քաղաքի պարսպիցը դուրս շուրջանակի հազար կանգուն լինեն։
 • 5Եւ քաղաքի դուրսը նորանց չափէք, արեւելեան կողմից երկու հազար կանգուն, հարաւային կողմից երկու հազար կանգուն, արեւմտեան կողմից երկու հազար կանգուն, եւ հիւսիսային կողմից երկու հազար կանգուն, եւ քաղաքը մէջտեղումը լինի, նորանց քաղաքների արուարձանները սա լինեն։
 • 6Եւ այն քաղաքներիցը որ Ղեւտացիներին էք տալու՝ այն վեց ապաստանի քաղաքները որոշէք, որ սպանողը այնտեղ փախչէ, եւ բացի սորանցից քառասունեւերկու քաղաք տաք։
 • 7Բոլոր քաղաքները որ Ղեւտացիներին էք տալու քառասունեւութը քաղաք լինի. Նորանք իրանց արուարձաններովը տաք։
 • 8Եւ այն քաղաքները որ Իսրայէլի որդկանց կալուածքիցը պիտի տաք, շատիցը շատ եւ քիչիցը քիչ առնէք. Ամեն մէկն իր առած ժառանգութեան չափովը իր քաղաքներիցը Ղեւտացիներին տայ։
 • 9Եւ Եհովան խօսեց Մովսէսի հետ ասելով.
 • 10Իսրայէլի որդկանց հետ խօսիր եւ նորանց ասիր. Երբոր Յորդանանիցը Քանանի երկիրն անց կենաք,
 • 11Այն ժամանակ ձեզ համար քաղաքներ որոշէք, որոնք ապաստանի քաղաքներ լինեն ձեզ համար, որ այնտեղ փախչէ սխալմամբ մարդ զարկող սպանողը։
 • 12Եւ այն քաղաքները ձեզ համար ապաստանարան լինեն վրէժխնդիրիցը. Եւ սպանողը՝ դատաստանի համար ժողովքի առաջին չ’երեւացած՝ չ’մեռնի։
 • 13Եւ այն քաղաքները, որ պիտի տաք, վեց ապաստանի քաղաքներ լինեն ձեզ համար։
 • 14Քաղաքների երեքը Յորդանանի այս կողմումը տաք, եւ քաղաքների երեքը Քանանի երկրումը տաք, նորանք ապաստանի քաղաքներ լինեն։
 • 15Այս վեց քաղաքները Իսրայէլի որդկանց համար եւ օտարականի եւ ձեր միջի պանդխտի համար ապաստանարան լինեն, որ այնտեղ փախչէ ամեն ով որ սխալմամբ մարդ մեռցնէ։
 • 16Եւ եթէ մէկը երկաթի գործիքով մէկին զարկէ որ մեռնէ, նա մարդասպան է. Մարդասպանը անպատճառ պիտի մեռցնուի։
 • 17Կամ եթէ մէկը մի մահառիթ բռնաքարով մէկին զարկէ որ մեռնէ, նա մարդասպան է. Մարդասպանը անպատճառ պիտի մեռցնուի։
 • 18Կամ եթէ մէկը ձեռքով գործածուելու փայտեղէն մահառիթ գործիքով զարկէ՝ որ մեռնէ, նա մարդասպան է. Մարդասպանը անպատճառ պիտի մեռցնուի։
 • 19Արիւնի վրէժխնդիրը մեռցնէ մարդասպանին, երբոր նորան հանդիպէ՝ թող մեռցնէ նորան։
 • 20Եւ եթէ նա թշնամութեամբ հրէ նորան կամ նենգութեամբ նորա վերայ մի բան ձգելով նորան մեռցնելու լինի,
 • 21Կամ եթէ թշնամութեան պատճառով ձեռքովը զարկէ նորան, որ մեռնէ. Զարկողը անպատճառ մեռցնուի, նա մարդասպան է. Արիւնի վրէժխնդիրը նորան մեռցնէ երբոր մարդասպանին հանդիպէ։
 • 22Բայց եթէ յանկարծ առանց թշնամութեան հրէ նորան, կամ թէ առանց նենգութեան նորա վերայ մէկ գործիք գցէ,
 • 23Կամ թէ նորա վերայ մի ինչ որ մահառիթ քար գցէ առանց տեսնելու, որ նա մեռնէ, եւ նա նորան թշնամի չէ եւ նորա չարիքը չէր ուզում,
 • 24Այն ժամանակ ժողովքը սպանողին եւ արիւնի վրէժխնդրին մէջ տեղը այս օրէնքների համեմատ դատաստան անէ.
 • 25Եւ ժողովքը ազատէ սպանողին արիւնի վրէժխնդրի ձեռքից, եւ ժողովքը նորան դարձնէ իր ապաւինած ապաստանի քաղաքը, եւ նա այնտեղ բնակուէ, մինչեւ որ սուրբ իւղով օծուած քահանայապետը մեռնէ։
 • 26Բայց եթէ սպանողն իր ապաւինած ապաստանի քաղաքի սահմանիցն երբէք դուրս դուրս գայ,
 • 27Եւ արիւնի վրէժխնդիրը նորան իր ապաստանի քաղաքի սահմանիցը դուրս գտնէ եւ արիւնի վրէժխնդիրը սպանողին մեռցնելու լինի, մահապարտ չ’համարուի.
 • 28Որովհետեւ նա պէտք է իր ապաստանի քաղաքումը նստէր մինչեւ որ քահանայապետը մեռնէր. Եւ քահանայապետի մեռնելուց յետոյ սպանողն իր կալուածքի երկիրը դառնայ։
 • 29Սորանք ձեզ համար դատաստանի կանոններ լինեն ձեր ազգերումը ձեր բոլոր բնակութիւնների մէջ։
 • 30Ով որ մարդ մեռցնէ, սպանողը վկաների բերանով մեռցնուի, բայց միայն մէկ մարդ չ’վկայէ մի անձի դէմ նորան մեռցնելու համար։
 • 31Եւ մահապարտ սպանողի կեանքի համար փրկանք չ’առնէք. Որովհետեւ նա պատճառ պիտի մեռցնուի։
 • 32Եւ ապաստանի քաղաքը փախչողի համար փրկանք չ’առնէք, որ նա ետ դառնայ իր քաղաքը եւ նստէ քահանայապետի մահիցն առաջ։
 • 33Եւ ձեր բնակած երկիրը չ’պղծէք, որովհետեւ արիւնը պղծում է երկիրն եւ նորա մէջ թափուած արիւնի համար երկրին քաւութիւն չի լինիլ, բայց միայն նորան թափողի արիւնովը։
 • 34Ուրեմն ձեր բնակած երկիրը չ’պղծէք, որի մէջ ես պիտի բնակուեմ. Որովհետեւ ես Եհովաս բնակվում եմ Իսրայէլի որդկանց մէջ։
← Ցանկ