ԿՈՂՈՍԱՑԻՍ4
 • 1Տէրեր, իրաւունքը եւ հաւասարը տուէք ծառաներին. Գիտենալով որ դուք էլ Տէր ունիք երկնքումը։
 • 2Աղօթքին միշտ հետեւեցէք. Եւ արթուն կացէք նորանում գոհութիւնով։
 • 3Եւ մեզ համար էլ աղօթք արէք, որ Աստուած բանայ մեզ համար խօսքի դուռը խօսել Քրիստոսի խորհուրդը, որի համար էլ կապուած եմ։
 • 4Որ յայտնեմ նորան՝ ինչպէս ինձ արժան է խօսել։
 • 5Իմաստութիւնով վարուեցէք դրսինների հետ, եւ ժամանակը գնեցէք։
 • 6Ձեր խօսքը ամեն ժամանակ շնորհքով՝ աղով համեմած լինի, որ գիտենաք թէ ինչպէս արժան է ձեզ ամեն մէկին պատասխան տալ։
 • 7Իմ մասին ամենը կ’իմացնէ ձեզ Տիւքիկոս սիրելի եղբայրը եւ հաւատարիմ պաշտօնեան եւ ծառայակիցը Տէրումը,
 • 8Որին հէնց դորա համար ուղարկեցի ձեզ մօտ, որ իմանայ ձեր մասին եւ մխիթարէ ձեր սրտերը.
 • 9Ոնեսիմոս հաւատարիմ եւ սիրելի եղբօր հետ, որ ձեզանից է. Նորանք ամենը կ’իմացնեն ձեզ ինչ որ այստեղ լինում է։
 • 10Բարեւ է տալիս ձեզ Արիստարքոսն՝ իմ գերութեան ընկերը, եւ Բառնաբասի եղբօր որդի Մարկոսը. Որի համար պատուէր առաք, որ եթէ ձեզ մօտ գայ, ընդունիք նորան։
 • 11Եւ Յիսուսը որ Յուստոս է անուանվում, որոնք թլփատութիւնիցն են. Միայն դորանք են իմ գործակիցները Աստուծոյ արքայութիւնումն, որ ինձ համար էլ մխիթարութիւն եղան։
 • 12Բարեւ է տալիս ձեզ Եպափրաս՝ Քրիստոսի ծառան, որ ձեզանից է. ամեն ժամանակ ձեզ համար պատերազմում է աղօթքներում, որ կատարեալ եւ լցուած լինիք Աստուծոյ բոլոր կամքումը։
 • 13Վասնզի վկայում եմ նորա համար որ շատ նախանձ ունի ձեզ համար, եւ նորանց համար որ Լաւոդիկէումն եւ Յերապօլիսումն են։
 • 14Բարեւ է տալիս ձեզ բժիշկ Ղուկաս սիրելին եւ Դեմասը։
 • 15Բարեւ տուէք Լաւոդիկէումը լինող եղբայրներին եւ Նիմփային եւ նորա տան եկեղեցուն։
 • 16Եւ երբոր ձեզ մօտ կարդացուի այս թուղթը՝ Լաւոդիկեցիների եկեղեցումն էլ կարդալ տուէք. Եւ որ Լաւոդիկիայից եկածն էլ դուք կարդաք։
 • 17Եւ Արքիպոսին ասեցէք. Զգոյշ եղիր այն սպասաւորութեանը որ ընդունեցիր Տէրումը, որ նորան կատարես։
 • 18Այս բարեւը իմ Պօղոսիս ձեռքովն է, յիշեցէք իմ կապանքը. շնորհքը լինի ձեզ հետ. Ամէն։
← Ցանկ