Posts tagged with ‘Քրիստոսի աստվածությունը’

1 Item

Քրիստոսի` Աստված լինելու փաստերն ըստ Աստվածաշնչի

by admin

Քրիստոսի` Աստված լինելու փաստերն ըստ Աստվածաշնչի «Նա ճիշտ հոր պատկերն է»։ Այս արտահայտությունը գործածում են` նկարագրելու երեխայի` իր ծնողին նման լինելու համար։ Քրիստոնեության առանցքը Հոր և Որդի փոխհարաբերություններն են։ Որդին աշխարհ եկավ, որպեսզի ցույց տա, թե ինչպիսին է Հայր Աստվածը։ Հովհաննես 1:18-ում ասվում է, որ Որդին եկավ, որ հայտնի մեզ անտեսանելի Աստծուն։ Հետևաբար, մենք Հորը […]