ձեռք<<Փաստ է, որ Աստված ազատել է մեզ խավարի իշխանությունից, այսինքն սատանայի թագավորությունից և փոխադրել Քրիստոսի թագավորության մեջ: Այսպիսով, մենք փրկագնված ենք և մեր մեղքերը՝ ներված:
Մենք այլևս սատանայի տարածքի մեջ չենք և ոչ էլ նրա իշխանության ներքո>>: