power in the name«Զորություն անվան մեջ»

Աստված խորապես սիրո հարաբերություն է փափագում Իր ժողովրդի հետ:

Այս գրքում աշխարհահռչակ հեղինակ և Աստվածաշնչի ուսուցիչ Դերեկ Պրինսն օգնում է ճանաչել Աստծո էությունն ու զորությունը՝ բացահայտելով Նրա բազմաթիվ անուններն ու տիտղոսները: Երբ խորասուզվես Աստծո էության մեջ, կկարողանաս ընդունել քո բժշկությունը, փորձառաբար ճաշակել թողությունը սեփական մեղքերիդ, գտնել խաղաղություն և ապահովություն, հաղթահարել սատանայի զորությունը, ձեռք բերել աստվածային իմաստություն և գիտություն, հայտնաբերել կյանքում քո նպատակը:

Երբ հասկանաս Աստծուն բնորոշ գծերը և Նրան ավելի մտերիմ ճանաչես, կհնձեզ Նրա բազմաթիվ խոստումների օրհնությունները և կգտնես կարիքներիդ պատասխանը: