Հոգևոր պատերազմն անխուսափելի իրականություն է: Յուրաքանչյուր քրիստնոյա, անկախ այն բանից՝ գիտակցում է այդ մասին, թե ոչ, ընդգրկված է հոգևոր պատերազմում: Հաղթանակի և հաջողության հասնելու համար մեզ պետք է առաջին հերթին ծանոթանանք այն հոգևոր սպառազինությանը, որն Աստված նախատեսել է քրիստոնյա զինվորի համար:
Դերեկն այս գրքում ուսուցանում է պատերազմող կողմերի, պատերազմի դաշտի, ինչպես նաև պատերազմում կիրառվող զենքերի մասին: Նա սովորեցնում է ոչ միայն պաշտպանվելու, այլև հարձակվելու և հաղթանակելու մասին: