Ներկայացվող պատգամը պտտվում է պատմական մի իրադարձության շուրջ. Հիսուս Քրիստոսի զոհաբերական մահվան՝ խաչի վրա: Այս զոհաբերության հիման վրա է, որ Պողոսը գրեց Փիլիպպեցիներին 4:19-ում. «Եվ իմ Աստվածը թո՛ղ Իր հարստության չափով ձեր կարոտությունը լցնի՝ փառքով Քրիստոս Հիսուսում»:
Դուք կարիք ունեք այդ օրհնությունների մեջ ներառել ձեր կյանքի բոլոր ոլորտները, ներառյալ.
մարմինը միտքը
զգացմունքները նյութական կարիքները
հոգին ֆինանսական կարիքները:
Սովորե՛ք, թե ինչպես կիրառել աստվածային այս փոխանակումը ձեր կյանքում: