ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 3. «ԱՍՏԾՈ ԺՈՂՈՎՐԴԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄԸ»

Խաղաղությու՛ն խնդրեցեք Երուսաղեմի համար. «Թող հաջողվեն քեզ սիրողները»

Երուսաղեմի համար աղոթելու կոչն ուղղված է յուրաքանչյուրին, ով ընդունում է Աստվածաշունչը որպես Աստծո հեղինակային խոսք։ Աստված պահանջում է, որ իր ամբողջ ժողովուրդը՝ ամեն ազգից և պատմությունից, հետաքրքրված լինի մեկ առանձնահատուկ քաղաքի՝ Երուսաղեմի խաղաղությամբ։ Սրա համար առանձնահատուկ պատճառ կա։ Այս դարի համար Աստծո նպատակն իր գագաթնակետին կհասնի Նրա արքայության հաստատմամբ։ Ամեն անգամ, երբ աղոթում ենք «Քո արքայությունը գա» հայտնի խոսքերը, մենք միաբանվում ենք այս նպատակին (տե՛ս Մատթեոս 6:10):

Պետք է հիշենք, ինչևէ, որ այդ աղոթքը շարունակվում է. «Քո կամքը լինի ինչպես երկնքում, այնպես էլ երկրի վրա» (խոսք 6:10)։ Երկրի վրա է, որ Աստծո արքայությունը պիտի հաստատվի։ Թեպետ Նրա արքայությունն անտեսանելի է մարդկային աչքերի համար, սակայն այն անորոշ կամ անձև չէ։ Այն ի վերջո շոշափելի, երկրային իրականություն կդառնա։ Այս ազգերի նվերներն ու երկրպագությունն ի պատասխան կհոսեն դեպի Երուսաղեմ։ Այսպիսով, բոլոր ազգերի խաղաղությունն ու բարգավաճումը կախված է Երուսաղեմի խաղաղությունից և բարգավաճումից։ Մինչև Երուսաղեմը չհանգրվանի իր խաղաղության մեջ, երկրի վրա ոչ մի ազգ չի կարող ճշմարիտ ու հարատև խաղաղություն ունենալ։

Բոլոր նրանց, ովքեր ականջ են դնում Երուսաղեմի և նրա խաղաղության համար աղոթելու Աստծո կոչին, Աստված մի յուրահատուկ և թանկագին խոստում է տալիս. «Թող հաջողվեն» (Սաղմոս 122:6)։ «Հաջողվել» թարգմանված բառը նյութական ոլորտից այն կողմ է անցնում։ Այն մատնանշում է խորը ներքին բարեկեցություն, ազատություն հոգսից ու անհանգստությունից։ Երբ միաբանվում ենք Աստծո ծրագրի հետ՝ աղոթելով Երուսաղեմի համար, մենք կանխապես ճաշակում ենք Նրա խաղաղությունը։ Ներքին հանգստության և խաղաղության մի զգացում է գալիս նրանց վրա, ովքեր այս աշխարհի ամբողջ խաժամուժի մեջ ջանադրաբար գործակից են դառնում Աստծո ծրագրին՝ վերականգնելու Իր ժողովրդին։

Շնորհակալությու՛ն, Տե՛ր, այն օրհնության համար, որ տվել ես նրանց, ովքեր սիրում են Իսրայելը։ Մի ներքին խաղաղություն է գալիս ինձ վրա, երբ ես աղոթում եմ Իր ժողովրդին վերականգնելու Աստծո նպատակների համար։ Խաղաղություն եմ խնդրում Երուսաղեմի համար. «Թող հաջողվեն քեզ սիրողները»։ Ամեն։