Posts by admin

2130 of 500 items

ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 6. «ԱՍՏՎԱԾ ՎԵՐԱՀՍԿՈՒՄ Է»

by admin

ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 6. «ԱՍՏՎԱԾ ՎԵՐԱՀՍԿՈՒՄ Է» Իմ Հայրը գիտի, թե ինչի կարիք ունեմ, նույնիսկ նախքան ես կխնդրեմ Նրանից Երբ ըմբռնում ենք Աստծո գիտության կատարելությունը, մասնավորապես Նրա կանխագիտության կտաարելությունը, ապա դա մեզ այն վստահությունն է տալիս, որ, ինչ էլ պատահի, Աստված երբեք հանկարծակիի չի գա։ Երկնքում երբեք անակնկալ դեպքեր չեն լինում։ Աստված ոչ միայն գիտի սկիզբն ու […]

ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 5. «ՀԻՍՈՒՍԻ ԳԵՐԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ԻՄԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆԸ»

by admin

ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 5. «ՀԻՍՈՒՍԻ ԳԵՐԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ԻՄԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆԸ» Իմ Հայրը գիտի, թե ինչի կարիք ունեմ, նույնիսկ նախքան ես կխնդրեմ Նրանից Աստծո գերբնական գիտությունն ու իմաստությունը դրսևորվեց Հիսուսի երկրային ծառայության ամբողջ ընթացքում, բայց հավանաբար ամենից հստակը Հուդա Իսկարիովտացու հետ Նրա հարաբերությունն էր։ Երբ աշակերտները Հիսուսին ասացին. «Մենք հավատացինք ու ճանաչեցինք, որ դու ես Քրիստոսը՝ կենդանի Աստծու Որդին» […]

ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 4. «ԱՍՏՎԱԾ ԱՄԵՆ ԲԱՆ ԳԻՏԻ»

by admin

ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 4. «ԱՍՏՎԱԾ ԱՄԵՆ ԲԱՆ ԳԻՏԻ» Իմ Հայրը գիտի, թե ինչի կարիք ունեմ, նույնիսկ նախքան ես կխնդրեմ Նրանից Աստծո՝ հավիտենական լինելու հետ սեղմ առնչություն ունի Նրա ամենագիտությունը։ 1-ին Հովհաննես 3:20-ում մենք հանդիպում ենք մի վսեմ բայց և պարզ հայտնության. «Աստված… ամեն բան գիտի»։ Չկա մի բան, որն Աստված չիմանա։ Երկրի վրա եղած ամենաաննշան միջատից մինչև […]

ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 3. «ԱՍՏՎԱԾ ԳԻՏԻ ԻՆՁ ԱՄԲՈՂՋՈՎԻՆ»

by admin

ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 3. «ԱՍՏՎԱԾ ԳԻՏԻ ԻՆՁ ԱՄԲՈՂՋՈՎԻՆ» Իմ Հայրը գիտի, թե ինչի կարիք ունեմ, նույնիսկ նախքան ես կխնդրեմ Նրանից Աստված ամբողջովին գիտի մեզանից յուրաքանչյուրին, ընդհուպ մինչև մեր գլխի մազերի քանակն իմանալու չափ։ (Տե՛ս Մատթեոս 10:30)։ Սաղմոսների գրքի հետևյալ գեղեցիկ հատվածը Դավիթն սկսում է մի բանից, որն ապշացունց է անում։ «Տե՛ր, Դու քննում ես ինձ և ճանաչում […]

ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2. «Ի՞ՆՉ Է ԱՐԵԼ ԱՍՏՎԱԾ»

by admin

ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2. «Ի՞ՆՉ Է ԱՐԵԼ ԱՍՏՎԱԾ» Իմ Հայրը սիրով նախասահմանեց ինձ որդեգրվելու որպես Իր որդի և դուստր Երբ Հիսուսը մահացավ խաչի վրա, տաճարի վարագույրը, որը սուրբ Աստծուն բաժանում էր մեղավոր մարդուց, երկու կես եղավ՝ ի հռչակումն այն բանի, որ մենք ընդունելի ենք Նրա կողմից։(Տե՛ս, օրինակ, Մատթեոս 27:51)։ Այն վերից վար պատռվեց, որպեսզի ոչ ոք երբեք […]

ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 1. «ԱՍՏՎԱԾ ՆԱԽԱՊԵՍ ԸՆՏՐԵՑ»

by admin

ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 1. «ԱՍՏՎԱԾ ՆԱԽԱՊԵՍ ԸՆՏՐԵՑ» Իմ Հայրը սիրով նախասահմանեց ինձ որդեգրվելու որպես Իր որդի և դուստր «Օրհնյալ է Աստված և մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Հայրը, որ մեզ Քրիստոսով օրհնեց ամեն հոգևոր օրհնություններով երկնքում, ինչպես որ մեզ նրանով ընտրեց աշխարհն ստեղծելուց առաջ»։ Եփեսացիներին 1:3-4 Աստված նախապես ճանաչեց մեզ և նախապես գիտենալով՝ ընտրեց մեզ։ Դու քո ընտրությամբ […]

ՕԳՈՍՏՈՍԻ 31. «ՈՂՋՈՒՆԵԼՈՎ ԱՆԱՌԱԿԻՆ»

by admin

ՕԳՈՍՏՈՍԻ 31. «ՈՂՋՈՒՆԵԼՈՎ ԱՆԱՌԱԿԻՆ» Իմ Հայրը սիրով նախասահմանեց ինձ որդեգրվելու որպես Իր որդի և դուստր Եկե՛ք դիտարկենք այն առանցքային ճշմարտությունը, որը նկարագրված է անառակ որդու առակի մեջ, որը Հիսուսը պատմեց իր աշակերտներին Ղուկաս 15:11-32-ում։ Հայրը դրսում սպասում էր իր որդուն, որ նրան տուն բերի։ Կարիք չկար, որ ուրիշ մարդիկ գային և ասեին. «Քո տղան տու՛ն […]

ՕԳՈՍՏՈՍԻ 30. «ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ԸՆՏԱՆԻՔԸ ՈՂՋ ՏԻԵԶԵՐՔՈՒՄ»

by admin

ՕԳՈՍՏՈՍԻ 30. «ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ԸՆՏԱՆԻՔԸ ՈՂՋ ՏԻԵԶԵՐՔՈՒՄ» Իմ Հայրը սիրով նախասահմանեց ինձ որդեգրվելու որպես Իր որդի և դուստր Երբեմն երկրային ծնողների հետ այնպիսի խնդիրներ են լինում, որոնք երբեք լուծում չեն գտնում։ Սակայն, ըներնե՛ր, եթե ոչ ոք չի ցանկանում քեզ, ոչ ոք չի սիրում, կամ եթե անգամ քո ծնողները ամուսիններ չեն, ապա դա խնդիր չէ։ Եթե Հիսուս […]

ՕԳՈՍՏՈՍԻ 29. «ԸՆՏԱՆԻՔ. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿՅԱՆՔԻ ԱՂԲՅՈՒՐ»

by admin

ՕԳՈՍՏՈՍԻ 29. «ԸՆՏԱՆԻՔ. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿՅԱՆՔԻ ԱՂԲՅՈՒՐ» Իմ Հայրը սիրով նախասահմանեց ինձ որդեգրվելու որպես Իր որդի և դուստր Մենք բոլորս Աստծո ընտանիքի անդամներն ենք, որովհետև բոլորս մեկ Հայր ունենք։ Հիսուսը մեր ավագ եղբայրն է, և մենք բոլորս նույն ընտանիքի անդամներն ենք։ Թույլ տվեք մի փոքրիկ իրադարձություն պատմել, որը միշտ հիշում եմ, երբ Աստծո ընտանիքի մասին եմ […]

ՕԳՈՍՏՈՍԻ 28. «ՀԱԿԱԹՈՒՅՆ ՄԻԱՅՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԴԵՄ»

by admin

ՕԳՈՍՏՈՍԻ 28. «ՀԱԿԱԹՈՒՅՆ ՄԻԱՅՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԴԵՄ» Իմ Հայրը սիրով նախասահմանեց ինձ որդեգրվելու որպես Իր որդի և դուստր Երբ ես ինքս ինձ հարց եմ տալիս, թե որքան շատ միայնակ քրիստոնյաներ կան այսօր աշխարհում, հավանական պատասխանը ընկճում է ինձ։ Հավատում եմ, չպետք է լինի այնպիսի բան, ինչպիսին է միայնակ քրիստոնյան։ Կարևորագույն եզակի փոփոխություններից մեկն այն է, որ մենք […]