ՀԵՍՈՒ3
 • 1Եւ Յեսուն առաւօտանց վաղ վեր կացաւ, եւ ինքը եւ բոլոր Իսրայէլի որդիքը չուեցին Սատիմիցը, եւ եկան մինչեւ Յորդանանը. եւ անցնելուց առաջ այնտեղ իջեւան արին:
 • 2Եւ երեք օրից յետոյ ոստիկանները անցան բանակի միջովն անցան:
 • 3Եւ ժողովրդին պատուիրեցին ասելով. Երբոր տեսնէք ձեր Տէր Աստուծոյ ուխտի տապանակը, եւ Ղեւտացի քահանաներին ու մեր քահանաներին նորան տանելիս, դուք էլ ձեր տեղերիցը չուեցեք, եւ նորա ետեւիցը գնացէք.
 • 4Բայց մի հեռաւորութիւն լինի ձեր եւ նորա մէջտեղում երկու հազար կանգունի չափ. նորան չ’մօտենաք, որպէս զի իմանաք ձեր գնալու ճանապարհը. որովհետեւ այս ճանապարհովն անցած չէք երէկուանից եւ միւս օրուանից:
 • 5Եւ Յեսուն ասեց ժողովրդին. Սրբեցէք ձեր անձերը. որովհետեւ Տէրը էգուց ձեր միջումը հրաշքներ է անելու:
 • 6Եւ Յեսուն ասեց քահանաներին. թէ Վեր առէք ուխտի տապանակը, եւ անցէք ժողովրդի առաջը: Եւ նորանք վեր առան ուխտի տապանակը. եւ գնացին ժողովրդի առաջիցը:
 • 7Եւ Տէրն ասեց Յեսուին. Այսօր կ’սկսեմ քեզ մեծացնել բոլոր Իսրայէլի աչքի առաջին, որ իմանան, թէ ինչպէս որ Մովսէսի հետ էի, քեզ հետ կ’լինեմ:
 • 8Եւ հիմա դու ուխտի տապանակը վեր առնող քահանաներին պատուիրիր ասելով. Երբոր Յորդանանի ջրի եզերքը հասնէք, Յորդանանումը կանգնեցէք:
 • 9Եւ Յեսուն ասեց Իսրայէլի որդկանցը. Մօտեցէք այստեղ, եւ ձեր Տէր Աստուծոյ խօսքերը լսեցէք:
 • 10Եւ Յեսուն ասեց. Սորանով կ’իմանաք, որ կենդանի Աստուածը ձեր մէջն է, եւ ձեր առաջիցը հալածելով հալածելու է Քանանացիներին, Քետացիներին, Խեւացիներին, Փերեզացիներին, Գերգեսացիներին, Ամօրհացիներին եւ Յեբուսացիներին.
 • 11Ահա բոլոր երկրի Տիրոջ ուխտի տապանակը ձեր առաջը կ’անցնե Յորդանանի մէջ:
 • 12Եւ հիմա դուք Իսրայէլի ցեղերիցը տասնեւերկու մարդ առէք, ամեն մէկ ցեղիցը մէկ մարդ:
 • 13Եւ երբոր բոլոր երկրի Տէր Եհովայի տապանակը վեր առնող քահանաների ոտքերի թաթերը Յորդանանի ջրի մէջ մտնեն, Յորդանանի ջրերը կ’կտրուին, վերեւիցն իջնող ջրերը կարկառակոյտի պէս կ’կանգնեն:
 • 14Եւ երբոր ժողովուրդը Յորդանանովն անցնելու համար իրանց վրաններիցը չուեցին, ուխտի տապանակը վեր առնող քահանաները ժողովրդի առաջին էին.
 • 15Եւ հէնց որ տապանակը վեր առնողները մինչեւ Յորդանանը հասան եւ տապանակը վեր առնող քահանաների ոտքերը ջրի եզերքի մէջ մխուեցան, (որովհետեւ հունձքի բոլոր ժամանակը Յորդանանը լիքն է լինում իր բոլոր եզերքների վերայ,)
 • 16Այն ժամանակը վերեւիցն իջնող ջրերը կանգնեցին, եւ Սարթանի մօտ եղող Ադամ քաղաքիցը շատ հեռու մի կարկառակոյտի պէս բարձրացաւ. եւ դաշտի ծովը այսինքն Աղի ծովը իջնող ջրերը վերջացան կտրուեցան. եւ ժողովուրդը Երիքովի դէմ անցկացաւ:
 • 17Եւ Տիրոջ ուխտի տապանակը վեր առնող քահանաները Յորդանանի մէջ ցամաքի վերայ հաստատ կանգնեցին. եւ բոլոր Իսրայէլը ցամաքով անցկացաւ, մինչեւ որ բոլոր ժողովուրդը Յորդանանովն անցնելը վերջացրեց:
← Ցանկ