Posts tagged with ‘Ալեքսանդր Շևչենկո’

1 Item

Ալեքսանդր Շևչենկոյի վկայությունը Դերեկ Պրինսի ուսուցումների վերաբերյալ

by admin

  Դերեկ Պրինսի հետ կապած հետաքրքիր մի միջադեպ է եղել իմ կյանքում: Մոտ 15 տարի առաջ ես շատ էի ցանկանում ձեռք բերել նրա «Քրիստոսի վարդապետության հիմքերը» գիրքը: Ես իսկապես խորհուրդ կտայի ձեզ կարդալ այդ գիրքը: Այնտեղ շարադրված է քրիստոնեական հավատի հիմքերը, քրիստոենության այբուբենը, որոնք մեզ այնքան անհրաժեշտ են: Երբ հիմքը ճիշտ է դրվում, հետագայում շինարարությունն […]