Posts tagged with ‘անիծել’

2 Items

ՄԱՅԻՍԻ 1. «ՓՐԿԱԳՆՎԱԾ ԱՆԵԾՔԻՑ»

by admin

ՄԱՅԻՍԻ 1. «ՓՐԿԱԳՆՎԱԾ ԱՆԵԾՔԻՑ» Հիսուսն անեծք դարձավ, որ ես մտնեմ օրհնության մեջ Եկե՛ք քննարկենք Քրիստոսի միջոցով ստացած մեր փրկագնման էությունն ու գործունեության շրջանակը: Այսօր Սուրբ Գրքից կնայենք Գաղատացիներին 3:13-14 խոսքերը. «Քրիստոսը գնեց մեզ օրենքի անեծքից` մեզ համար անեծք լինելով (վասնզի գրված է, թե անիծյալ լինի ամեն փայտից կախվածը), որ Աբրահամի օրհնությունը հեթանոսների մեջ լինի Հիսուս […]

ԱՊՐԻԼԻ 30. «ԱՆԵԾՔՆԵՐԻ և ՕՐՀՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆ ԼԻՆԵԼԸ»

by admin

ԱՊՐԻԼԻ 30. «ԱՆԵԾՔՆԵՐԻ և ՕՐՀՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆ ԼԻՆԵԼԸ» Հիսուսն անեծք դարձավ, որ ես մտնեմ օրհնության մեջ Հիսուսն անեծք դարձավ խաչի վրա, որպեսզի մենք պատրաստվենք օրհնության համար և ստանանք այն: Որպեսզի ստանանք այն, ինչ Աստված նախատեսել է մեզ համար, մեզ անհրաժեշտ է հասկանալ օրհնության ու անեծքի էությունը: Եթե չըմբռնենք այս երկու գաղափարները, ապա չենք կարող օգտվել Աստծո` […]