Posts tagged with ‘Աշխարհը շուռ տվողները’

1 Item

«Աշխարհը շուռ տվողները»

by admin

«Աշխարհը շուռ տվողները» Դերեկ Պրինս Հատված՝ «Ի՞նչ է նշանակում Աստծո մարդ լինելը» վիդեո ուսուցումից Եվ ես ձեզ մի փոքրիկ օրինակ կփոխանցեմ: Այն գտնվում է Գործք Առաքելոց 17-ում: Թեսաղոնիկե. սովորականի պես այնտեղ խռովություն էր: Երբ Պողոսը մի քաղաք էր այցելում, սովորաբար կարելի էր խռովություն կանխատեսել: Ես կասկածում եմ, թե մենք արդյոք արթնություն կունենա՞նք առանց խռովությունների: Ճիշտն ասած […]