Posts tagged with ‘ԱՊՐԻԼԻ 29 «ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ՓՈԽԱՆԱԿՈՒՄ»’

1 Item

ԱՊՐԻԼԻ 29. «ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ՓՈԽԱՆԱԿՈՒՄ»

by admin

ԱՊՐԻԼԻ 29. «ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ՓՈԽԱՆԱԿՈՒՄ» Հիսուսը մահացավ մեր մահով, որ մենք ստանանք իր կյանքը «Մենք ամենքս ոչխարների պես մոլորվեցինք, յուրաքանչյուրն իր ճանապարհին դառավ»: Եսայա 53:6 Այս հատվածը կարող է ամփոփվել մեկ բառի մեջ` ապստամբություն: Սա համայն մարդկության ընդհանուր մեղքն է: Մարգարեն շարունակում է. «Եվ Տերը նրա (Հիսուսի) վրա դրեց մեր ամենի մեղքը (անգլերենում` անօրինությունը)» (խոսք 6): […]