1win1.cl rustelegraph.ru luckyjet-game.org casino-uz.com pin-ups.com.br роскультцентр.рф 1winz.com.ci 1win1.com.mx len73.ru aviators.pe brabets.com.br luckyjets.mx metropiathemovie.com luckyjet.ar 1win1.mx casino-pinup.cl eu-ua.org lesousbock.com sonet-hub.com seguindoviagem.com 1wins.com.pe

Posts tagged with ‘ԱՊՐԻԼ 13 «ՎԵՐԱՑՆԵԼՈՎ ԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԳԵԼՔՆԵՐԸ»’

1 Item

ԱՊՐԻԼԻ 13. «ՎԵՐԱՑՆԵԼՈՎ ԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԳԵԼՔՆԵՐԸ»

by admin

ԱՊՐԻԼԻ 13. «ՎԵՐԱՑՆԵԼՈՎ ԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԳԵԼՔՆԵՐԸ» Հիսուսը խոցվեց, որ մենք բժշկված լինենք Հաճախ Աստծո ժողովրդի սրտերում և կյանքում եղած խնդիրներն արգելք են դառնում բժշկության համար: 7 այսպիսի ընդհանուր արգելքներ կան. առաջին, Աստծո խոսքն արհամարհելը, (տե՛ս Եսայա 5:13, Ովսե 4:6), երկրորդ, անհավատությունը,( տե՛ս Եբրայեցիս 3:12-13), երրորդ, չխոստովանված մեղքը, (տե՛ս Առակներ 28:13), չորրորդ, վիրավորվածությունը կամ աններողամտությունը մարդկանց հանդեպ, […]