1win1.cl rustelegraph.ru luckyjet-game.org casino-uz.com pin-ups.com.br роскультцентр.рф 1winz.com.ci 1win1.com.mx len73.ru aviators.pe brabets.com.br luckyjets.mx metropiathemovie.com luckyjet.ar 1win1.mx casino-pinup.cl eu-ua.org lesousbock.com sonet-hub.com seguindoviagem.com 1wins.com.pe

Posts tagged with ‘Դերեկ Պրինս. «Ինչպե՞ս ներել. վեց քայլ դեպի ներումը»’

1 Item

Դերեկ Պրինս. «Ինչպե՞ս ներել. վեց քայլ դեպի ներումը»

by admin

«Ինչպես ներել Վեց քայլ դեպի ներումը» «Ես ներում եմ քեզ» գրքից Տերունական աղոթքում Հիսուսն ասաց. «Ների՛ր մեզ մեր պարտքերը, ինչպես ներում ենք մեր պարտապաններին»: Նա մեզ կապեց այն մտքի հետ, որ Աստծուց չպետք է սպասել ներման ավելի մեծ չափաբաժին, քան մենք ենք ներում այլ մարդկանց: Երբ մարդիկ առերեսվում են այս փաստի հետ, ես հաճախ լսում […]