Posts tagged with ‘դրսևորումներ’

1 Item

Դերեկ Պրինս. «ԱՄԵՆ ԲԱՆ ԻՐ ԺԱՄԱՆԱԿՆ ՈՒՆԻ»

by admin

 «ԱՄԵՆ ԲԱՆ ԻՐ ԺԱՄԱՆԱԿՆ ՈՒՆԻ» Սուրբ Հոգով մկրտված բազմաթիվ հավատացյալներ իրենց սեփական պատկերացումն ունեն ազատության մասին։ Ոմանք պատկերացնում են, որ այդ ազատությունն աղաղակելու մեջ է։ Նրանք կարծում են, որ եթե պարզապես կարողանայինք բավականին բարձր և երկար աղաղակել, ապա կկարողանայինք ազատություն կերտել։ Բայց Սուրբ Հոգին երբեք չի կերտվում, նա կա՛մ իջնում է, կա՛մ էլ ներքուստ է […]