1win1.cl rustelegraph.ru luckyjet-game.org casino-uz.com pin-ups.com.br роскультцентр.рф 1winz.com.ci 1win1.com.mx len73.ru aviators.pe brabets.com.br luckyjets.mx metropiathemovie.com luckyjet.ar 1win1.mx casino-pinup.cl eu-ua.org lesousbock.com sonet-hub.com seguindoviagem.com 1wins.com.pe

Posts tagged with ‘«Երբ մարդը հարցականի տակ է դնում Աստծո Խոսքը»’

1 Item

«Երբ մարդը հարցականի տակ է դնում Աստծո Խոսքը»

by admin

Ծննդոց 3- ում ասվում է. «Արդ, օձն ավելի խորամանկ էր, քան դաշտի բոլոր գազանները, որ Տեր Աստվածն ստեղծել էր. և կնոջն ասաց. -Հիրավի՞ Աստված ասաց, որ Պարտեզի ոչ մի ծառից չուտեք»։ Օձն անմիջապես չհերքեց Աստծո Խոսքը։ Նա այն հարցականի տակ դրեց։ Սակայն երբ Եվան տարվեց նրա հարցով, պարտվեց։ Եվ այն պահին, երբ մենք մեզ թույլ […]