1win1.cl rustelegraph.ru luckyjet-game.org casino-uz.com pin-ups.com.br роскультцентр.рф 1winz.com.ci 1win1.com.mx len73.ru aviators.pe brabets.com.br luckyjets.mx metropiathemovie.com luckyjet.ar 1win1.mx casino-pinup.cl eu-ua.org lesousbock.com sonet-hub.com seguindoviagem.com 1wins.com.pe

Posts tagged with ‘զգուշավորություն’

2 Items

ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 30. «ԱՌԱՋ ՆԱՅԵՆՔ ՔՐԻՍՏՈՍԻՆ»

by admin

ՄՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 30. «ԱՌԱՋ ՆԱՅԵՆՔ ՔՐԻՍՏՈՍԻՆ» Զգույշ լինենք իրար հանդեպ Ութերորդ «Եկե՛ք» կոչը հունարեն բնագրով ասում է. «Իրար նայենք՝ իրար սիրո ու բարի գործերի մղելով» (տե՛ս Եբրայեցիներին 10:24)։ Սակայն եկե՛ք վերադառնանք Եբրայեցիներին 13:1-ին, որտեղ նույն «նայենք» բառն է գործածված։ Կարդում ենք. «Նայեցե՛ք մեր դավանության Առաքյալին ու Քահանայապետին՝ Քրիստոս Հիսուսին»։ Եթե նայենք Հիսուսին, ապա արդյունքն այն կլինի, […]

ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 26. «Ի ՀԱՅՏ ԲԵՐԵԼ ԼԱՎԱԳՈՒՅՆԸ»

by admin

ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 26. «Ի ՀԱՅՏ ԲԵՐԵԼ ԼԱՎԱԳՈՒՅՆԸ» Իրար նկատմամբ զգույշ լինենք։ «Եվ իրար նկատմամբ զգույշ լինենք՝ իրար սիրո ու բարի գործերի մղելով։ Եվ մեր՝ իրար հետ հավաքվելը չթողնենք, ինչպես ոմանց սովորությունն է, այլ իրար հորդորենք, և այնքան ավելի, որքան տեսնում եք, որ օրը մոտեցել է»։ Եբրայեցիներին 10:24-25 Հիմա պիտի նայենք ութերորդ «Եկե՛ք» քայլը, որը գտնվում է […]