Posts tagged with ‘ԻՆՉՊԵՍ ՈՐ ՆԵՐՈՒՄ ԵՆՔ»’

1 Item

ԱՊՐԻԼԻ 6. «ՆԵՐՎՈՒՄ ԵՆՔ, ԻՆՉՊԵՍ ՈՐ ՆԵՐՈՒՄ ԵՆՔ»

by admin

ԱՊՐԻԼԻ 6. «ՆԵՐՎՈՒՄ ԵՆՔ ԱՅՆՊԵՍ, ԻՆՉՊԵՍ ՈՐ ՆԵՐՈՒՄ ԵՆՔ» Հիսուսը պատժվեց, որ մենք ներված լինենք Լեռան քարոզում Հիսուսը սովորեցրեց մեզ աղոթել. «Ների՛ր մեզ մեր պարտքերը (հանցանքները) , ինչպես մենք ենք ներում մեր պարտապաններին (նրանց, ովքեր հանցանք են գործում մեր դեմ)» ( Մատթեոս 6:12): Այլ կերպ ասած, այս աղոթքն ասում է. «Ների՛ր մեզ, ինչպես մենք ենք […]