Posts tagged with ‘Իսրաել’

1 Item

ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2. «ԱՂՈԹՔՈՎ ԲԱՐԻՆ ԽՆԴՐԵԼ ԻՍՐԱՅԵԼԻ ՀԱՄԱՐ»

by admin

ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2. «ԱՂՈԹՔՈՎ ԲԱՐԻՆ ԽՆԴՐԵԼ ԻՍՐԱՅԵԼԻ ՀԱՄԱՐ» Խաղաղությու՛ն խնդրեք Երուսաղեմի համար. «Թող հաջողվեն քեզ սիրողները» Աստվածաշունչը հորդորում է մեզ, որ մեր աղոթքներով բարին խնդրենք Իսրայելի համար։ Արդյունավետ կերպով աղոթելու համար մեզ պետք է քննել, թե Սուրբ Գիրքն ինչ է ասում Իսրայելի համար Աստծո նպատակների վերաբերյալ։ Այնուհետև, կարիք ունենք մեզ նվիրել խելամիտ և հետևողական աղոթելուն, որպեսզի […]