1win1.cl rustelegraph.ru luckyjet-game.org casino-uz.com pin-ups.com.br роскультцентр.рф 1winz.com.ci 1win1.com.mx len73.ru aviators.pe brabets.com.br luckyjets.mx metropiathemovie.com luckyjet.ar 1win1.mx casino-pinup.cl eu-ua.org lesousbock.com sonet-hub.com seguindoviagem.com 1wins.com.pe

Posts tagged with ‘խոնարհվել’

1 Item

Դերեկ Պրինս. «Մուտքը` երկրպագությամբ»

by admin

Դերեկ Պրինս. «Մուտքը` երկրպագությամբ» «Եկե՛ք երգով փառաբանենք Տիրոջը, ցնծությամբ աղաղակենք մեր փրկության վեմին: Գոհությամբ գանք Նրա ներկայության առջև ու սաղմոսներով ցնծության աղաղակ բարձրացնենք Նրան: Եկե՛ք երկրպագե՛նք ու խոնարհվե՛նք, ծնկի գանք մեզ արարող Տիրոջ առջև: Եթե այսօր Նրա ձայնը լսեք, մի՛ խստացրեք ձեր սրտերը…»:                          […]