Posts tagged with ‘խոնարհվել’

1 Item

Դերեկ Պրինս. «Մուտքը` երկրպագությամբ»

by admin

Դերեկ Պրինս. «Մուտքը` երկրպագությամբ» «Եկե՛ք երգով փառաբանենք Տիրոջը, ցնծությամբ աղաղակենք մեր փրկության վեմին: Գոհությամբ գանք Նրա ներկայության առջև ու սաղմոսներով ցնծության աղաղակ բարձրացնենք Նրան: Եկե՛ք երկրպագե՛նք ու խոնարհվե՛նք, ծնկի գանք մեզ արարող Տիրոջ առջև: Եթե այսօր Նրա ձայնը լսեք, մի՛ խստացրեք ձեր սրտերը…»:                          […]