Posts tagged with ‘կանչվածություն’

1 Item

ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2. «Ի՞ՆՉ Է ԱՐԵԼ ԱՍՏՎԱԾ»

by admin

ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2. «Ի՞ՆՉ Է ԱՐԵԼ ԱՍՏՎԱԾ» Իմ Հայրը սիրով նախասահմանեց ինձ որդեգրվելու որպես Իր որդի և դուստր Երբ Հիսուսը մահացավ խաչի վրա, տաճարի վարագույրը, որը սուրբ Աստծուն բաժանում էր մեղավոր մարդուց, երկու կես եղավ՝ ի հռչակումն այն բանի, որ մենք ընդունելի ենք Նրա կողմից։(Տե՛ս, օրինակ, Մատթեոս 27:51)։ Այն վերից վար պատռվեց, որպեսզի ոչ ոք երբեք […]