Posts tagged with ‘հայեր’

1 Item

Դերեկ Պրինսը Հայոց ցեղասպանության մասին

by admin

Ըստ իմ հասկացողության իսլամական աշխարհայացքը մարդկությունը բաժանում է երկու տարբեր և միմյանց հակադիր բաժինների. իսլամի ներքո գտնվողների և իսլամի ներքո չգտնվողների։ Նրանք, ովքեր իսլամի ներքո են գտնվում, կոչվում են Դառ էս Սալաամ, այսինքն «Խաղաղության տուն»։ Իսլամի ներքո չգտնվողները կոչվում են Դառ էլ Հարբ, այսինքն «Պատերազմի տուն»։ Պատմության` իսլամի մեկնաբանության համաձայն մարդկության այս երկու հատվածների միջև […]