1win1.cl rustelegraph.ru luckyjet-game.org casino-uz.com pin-ups.com.br роскультцентр.рф 1winz.com.ci 1win1.com.mx len73.ru aviators.pe brabets.com.br luckyjets.mx metropiathemovie.com luckyjet.ar 1win1.mx casino-pinup.cl eu-ua.org lesousbock.com sonet-hub.com seguindoviagem.com 1wins.com.pe

Posts tagged with ‘Հրեաստան’

1 Item

ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2. «ԱՂՈԹՔՈՎ ԲԱՐԻՆ ԽՆԴՐԵԼ ԻՍՐԱՅԵԼԻ ՀԱՄԱՐ»

by admin

ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2. «ԱՂՈԹՔՈՎ ԲԱՐԻՆ ԽՆԴՐԵԼ ԻՍՐԱՅԵԼԻ ՀԱՄԱՐ» Խաղաղությու՛ն խնդրեք Երուսաղեմի համար. «Թող հաջողվեն քեզ սիրողները» Աստվածաշունչը հորդորում է մեզ, որ մեր աղոթքներով բարին խնդրենք Իսրայելի համար։ Արդյունավետ կերպով աղոթելու համար մեզ պետք է քննել, թե Սուրբ Գիրքն ինչ է ասում Իսրայելի համար Աստծո նպատակների վերաբերյալ։ Այնուհետև, կարիք ունենք մեզ նվիրել խելամիտ և հետևողական աղոթելուն, որպեսզի […]