Posts tagged with ‘ՄԱՅԻՍԻ 11 «ԿԱՏԱՐԵԼՈՎ ԱՍՏԾՈ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ»’

1 Item

ՄԱՅԻՍԻ 11. «ԿԱՏԱՐԵԼՈՎ ԱՍՏԾՈ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ»

by admin

ՄԱՅԻՍԻ 11. «ԿԱՏԱՐԵԼՈՎ ԱՍՏԾՈ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ» Հիսուսը կրեց մեր աղքատությունը, որ մենք բաժնեկից լինենք իր առատությանը Մենք պետք է մի կարևոր տրամաբանական տարբերակում դնենք Աստծո շնորհը վաստակելու, որն անհնար է, և Աստծո պայմանները կատարելու միջև, որը պարտադիր է։ Մենք չենք կարող վաստակել Աստծո լիառատությունը, որը գալիս է միայն շնորհի միջոցով, ինչևիցե, մեզանից պահանջվում է կատարել այն […]