Posts tagged with ‘ՄԱՅԻՍԻ 30 «ՀԱՎԻՏԵՆՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՍՏԾՈ ՀԵՏ»’

1 Item

ՄԱՅԻՍԻ 30. «ՀԱՎԻՏԵՆՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՍՏԾՈ ՀԵՏ»

by admin

ՄԱՅԻՍԻ 30. «ՀԱՎԻՏԵՆՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՍՏԾՈ ՀԵՏ» Հիսուսը մահացավ, որպեսզի մենք հավիտյան միանանք Աստծուն   Քրիստոսի մեջ մեր ունեցած կյանքի երրորդ ոլորտը Քրիստոսի գործի վախճանն է հավիտենության մեջ. հավիտենություն՝ Աստծո ներկայության մեջ, այլ ոչ թե հավիտենական աքսոր դեպի դժոխք․ «Որովհետև ինքը Տերը հրամանով, հրեշտակապետի ձայնով և Աստծո փողով վայր կգա երկնքից, և Քրիստոսով մեռելներն առաջ հարություն կառնեն։ […]