Posts tagged with ‘ՄԱՐՏ 1 « ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑԵԼ ՀՈԳՈՒ ՀԵՏ»’

1 Item

ՄԱՐՏԻ 1. «ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑԵԼ ՀՈԳՈՒ ՀԵՏ»

by admin

ՄԱՐՏԻ 1. «ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑԵԼ ՀՈԳՈՒ ՀԵՏ» Իմ մարմինը տաճար է Սուրբ Հոգու համար՝ փրկագնված, մաքրված և սրբագործված Հիսուսի արյամբ «Հոգին հայտնապես ասում է, որ վերջին ժամանակներում ոմանք հավատից կհեռանան և կհետևեն մոլար ոգիների ու դևերի ուսմունքների՝ ստախոսների կեղծավորությամբ, որոնց խղճմտանքը խանձված է, որոնք ամուսնանալը կարգելեն, կհրաժարվեն ուտելիքներից, որ Աստված ստեղծեց, որպեսզի հավատացյալները և ճշմարտությունը ճանաչողները գոհությամբ […]