Posts tagged with ‘ՄԱՐՏ 3 «ՎՃՌԱԿԱՆ ՀՆԱԶԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ»’

1 Item

ՄԱՐՏԻ 3. «ՎՃՌԱԿԱՆ ՀՆԱԶԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ»

by admin

ՄԱՐՏԻ 3. «ՎՃՌԱԿԱՆ ՀՆԱԶԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ» Իմ մարմինը տաճար է Սուրբ Հոգու համար՝ փրկագնված, մաքրված և սրբագործված Հիսուսի արյամբ Այս դավանությունն անելու համար մենք պետք է վճռական լինենք։ Քրիստոնեությունը վճռական կրոն է։ Վճռական կամ արմատական բառը նշանակում է գործ ունենալ արմատների հետ։ Երբ Հովհաննես Մկրտիչը ներկայացրեց Ավետարանը և Հիսուսին, ասաց. «Արդեն կացինն էլ ծառերի արմատին դրված է. […]