Posts tagged with ‘Մուտք գործելով Աստծո ներկայության մեջ’

1 Item

ՄԵՐ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԴԻՐՔԸ ԵՐԿՐՊԱԳՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ

by admin

ՄԵՐ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԴԻՐՔԸ ԵՐԿՐՊԱԳՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ («Մուտք գործելով Աստծո ներկայության մեջ» գրքից) Դերեկ Պրինս Գոյություն չունի քարացած երկրպագություն: Չկա այնպիսի մի երկրպագություն, որին չարձագանքի մեր մարմինը: Երկրպագությունը շարունակական ակտիվ գործողություն է: Ես արտոնություն եմ ունեցել կարդալ Աստվածաշունչը թե՛ Եբրայերեն (Հին Կտակարանը) և թե՛ հուներեն (Նոր Կտակարանը) լեզուներով: Որոշ ժամանակ առաջ ես որոշեցի ուսումնասիրել այն բառերը, որոնք […]