Posts tagged with ‘Պաշտպանությու’

1 Item

«Անաստվածային խառնուրդ»

by admin

Անաստվածային խառնուրդ Հատված «Պաշտպանություն մոլորությունից» գրքից  Ես ցանկանում եմ համառոտ տալ իմ գնահատականն քրիստոնեության մեջ ի հայտ եկած որոշ երևույթների (կամ էլ շարժումների, կամ էլ ինչպես դուք կցանանաք, այդպես էլ անվանեք) վերաբերյալ: Իմ գնահատականի մի մասը բխում է իմ անձնական հետազոտություններից, իսկ մյուս մասը` այն բաներից, որոնք, ինչպես ես եմ հավատում, ճշմարիտ վկայություններ են: Իմ […]