Posts tagged with ‘Տասանորդ և զոհաբերություն’

2 Items

ՄԱՅԻՍԻ 11. «ԿԱՏԱՐԵԼՈՎ ԱՍՏԾՈ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ»

by admin

ՄԱՅԻՍԻ 11. «ԿԱՏԱՐԵԼՈՎ ԱՍՏԾՈ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ» Հիսուսը կրեց մեր աղքատությունը, որ մենք բաժնեկից լինենք իր առատությանը Մենք պետք է մի կարևոր տրամաբանական տարբերակում դնենք Աստծո շնորհը վաստակելու, որն անհնար է, և Աստծո պայմանները կատարելու միջև, որը պարտադիր է։ Մենք չենք կարող վաստակել Աստծո լիառատությունը, որը գալիս է միայն շնորհի միջոցով, ինչևիցե, մեզանից պահանջվում է կատարել այն […]

«ՈՐՔԱՆՈ՞Վ Է ԿԱՐԵՎՈՐ ՏԱՍԱՆՈՐԴ ՏԱԼԸ»

by admin

ԱՍՏՎԱԾ ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐ Է ՆԵՏՈՒՄ «Աստծո ծրագիրը ձեր ֆինանսների համար» գրքից Այժմ կտեսնենք, թե Աստված ինչպես է մարտահրավեր նետում մեզ` Իրեն փորձելու կոչ անելով` ըստ տասանորդի մասին հետևյալ սուրբգրային համարի։ Այս կոչը մենք տեսնում ենք Մաղաքիա 3:7-12-ում։ Աստված ասում է Իսրայելին. «Ձեր հայրերի օրերից ի վեր խոտորվել եք Իմ պատվերներից և նրանք չեք պահել. ե՛տ դարձեք […]