1win1.cl rustelegraph.ru luckyjet-game.org casino-uz.com pin-ups.com.br роскультцентр.рф 1winz.com.ci 1win1.com.mx len73.ru aviators.pe brabets.com.br luckyjets.mx metropiathemovie.com luckyjet.ar 1win1.mx casino-pinup.cl eu-ua.org lesousbock.com sonet-hub.com seguindoviagem.com 1wins.com.pe

Posts tagged with ‘օրհնել’

2 Items

ՄԱՅԻՍԻ 1. «ՓՐԿԱԳՆՎԱԾ ԱՆԵԾՔԻՑ»

by admin

ՄԱՅԻՍԻ 1. «ՓՐԿԱԳՆՎԱԾ ԱՆԵԾՔԻՑ» Հիսուսն անեծք դարձավ, որ ես մտնեմ օրհնության մեջ Եկե՛ք քննարկենք Քրիստոսի միջոցով ստացած մեր փրկագնման էությունն ու գործունեության շրջանակը: Այսօր Սուրբ Գրքից կնայենք Գաղատացիներին 3:13-14 խոսքերը. «Քրիստոսը գնեց մեզ օրենքի անեծքից` մեզ համար անեծք լինելով (վասնզի գրված է, թե անիծյալ լինի ամեն փայտից կախվածը), որ Աբրահամի օրհնությունը հեթանոսների մեջ լինի Հիսուս […]

ԱՊՐԻԼԻ 30. «ԱՆԵԾՔՆԵՐԻ և ՕՐՀՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆ ԼԻՆԵԼԸ»

by admin

ԱՊՐԻԼԻ 30. «ԱՆԵԾՔՆԵՐԻ և ՕՐՀՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆ ԼԻՆԵԼԸ» Հիսուսն անեծք դարձավ, որ ես մտնեմ օրհնության մեջ Հիսուսն անեծք դարձավ խաչի վրա, որպեսզի մենք պատրաստվենք օրհնության համար և ստանանք այն: Որպեսզի ստանանք այն, ինչ Աստված նախատեսել է մեզ համար, մեզ անհրաժեշտ է հասկանալ օրհնության ու անեծքի էությունը: Եթե չըմբռնենք այս երկու գաղափարները, ապա չենք կարող օգտվել Աստծո` […]