Աստվածաշնչյան 5 կարևոր խոսքեր աղոթքի մասին

«Ոչ մի բանի մասին մի՛ մտահոգվեք, այլ թող ամեն բանում աղոթքով, աղաչանքով և գոհությամբ` ձեր խնդրանքները հայտնի լինեն Աստծուն»։

Փիլիպպեցիներին 4:6

«Անդադար աղոթեցե՛ք»։

1-ին Թեսաղոնիկեցիներին 5:17

«Սրա համար ասում եմ ձեզ, թե աղոթք անելիս ինչ որ խնդրեք, հավատացե՛ք, թե կստանաք ու կտրվի ձեզ»։

Մարկոս 11:24

«Բոլոր աղթքներով ու աղաչանքներով միշտ Հոգով աղոթեցեք ու, հենց այս բաներում, բոլոր սրբերի համար կատարյալ հարատևությամբ և աղաչանքներով արթուն հսկեցե՛ք»։

Եփեսացիներին 6:18

«Եվ ամեն բան, ինչ որ աղոթքի մեջ խնդրեք հավատալով, դուք պիտի ստանաք»։

Մատթեոս 21:22