Սույն ձեռնարկը Դերեկ Պրինսի ավելի քան քսան տարվա ջանասեր աշխատանքի, ուսումնասիրության և Աստծո Խոսքի կիրառման արդյունքն է:
Ձեռնարկը մատչելի ձևով ներկայացնում է աստվածաշնչյան հիմնական ճշմարտությունները նրանց համար, ովքեր իրենց և այլոց մեջ ցանկանում են հոգևոր հիմքեր դնել քրիստոնեական արդյունավետ վկայության և ծառայության համար: Այն միաժամանակ ուսումնասիրողին օգնում է ավելի ընդարձակ ու խորը ճանաչողություն ձեռք բերել Աստվածաշնչի հիմնարար թեմաների մասին: Ձեռնարկը չափազանց օգտակար է թե՛ անհատական և թե՛ խմբակային սերտողության ու աշակերտության համար:
Մաղթում ենք արդյունավետ ու օրհնաբեր սերտողություն: